Občianske združenie Hrad Uhrovec vzniklo v roku 2015. Poslaním združenia je nadviazať na prácu NPZKD, a to snahou o záchranu a obnovu nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky, zrúcaniny hradu Uhrovec. Zduženie pracuje ako informačné, propagačné a organizačné centrum, ktoré poskytuje informácie o hrade Uhrovec. Plánuje usporadúvať kultúrne podujatia, vykonávať publikačnú a edičnú činnosť v oblasti svojho pôsobenia. Neoddeliteľnou súčasťou je podpora vedecko-výskumnej činnosti, spojenej s hradom Uhrovec. Garanciou OzHU je jeho členská základňa tvorená dobrovoľníkmi ako aj odborníkmi z oblasti ochrany pamiatok na Slovensku. Veríme že naša činnosť bude úspešným dielom do záchrannej mozaiky hradu. Radi privítame ďalších nadšencov ktorý by chceli stráviť plodný čas obkolesení hradnými múrmi.